Zawód adwokata – czy warto robić studia prawnicze?

Zawód adwokata to profesja, która od wielu lat cieszy się ogromnym uznaniem w oczach społeczeństwa. Jest to jeden z bardziej prestiżowych zawodów i zarazem jeden z najstarszych na świecie. Czym zajmuje się adwokat w czasie swojej codziennej pracy? Zakres jego obowiązków może być różny. Wszystko zależy od specjalności, którą wybierze. Najogólniej rzecz ujmując do podstawowych zadań adwokata należy udzielenia swoim klientom fachowych porad i pomocy z zakresu prawa. Sporządzanie dokumentów prawnych czy też reprezentowanie stron przed sądem również leży w jego kompetencjach. Warto wiedzieć, że adwokat może reprezentować swoich klientów nie tylko w sądach, ale także przed organami administracji i instytucjami. Jest to zawód, który można uprawiać jedynie w momencie, gdy ma się do tego specjalne uprawienia. Do wykonywania zawodu adwokackiego konieczne jest znajdowanie się na liście adwokatów prowadzonej przez okręgową radę adwokacką. Profesja adwokata wchodzi w skład zawodów wolnych, co oznacza, że specjaliści z tej dziedziny nie są zatrudniani w kancelariach na podstawie umowy o pracę. Najlepsi przedstawiciele branży nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w takich miejscach jak na przykład zespołach adwokackich czy spółkach adwokackich. Znajomość prawa przydatna jest także w wielu oddziałach większych korporacji, których przecież w Polsce nie brakuje. Oczywiście, z punktów widzenia każdego prawnika najbardziej dochodową działalnością gospodarczą związaną z zawodem jest prowadzenie własnej kancelarii. Nie jest to jednak tak proste zadanie jak wielu optymistom się to wydaje. Wszystko dlatego, że założenie własnej kancelarii oraz budowanie jej wizerunku na rynku to lata wieloletniej pracy oraz konieczność zainwestowania większych pieniędzy. Konkurencja w zawodzie adwokackim jest spora. Nigdy nie można spocząć na laurach. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest cechowanie się zdyscyplinowaniem, dyspozycyjnością oraz zaangażowaniem.